• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Browse other Personals Categories

773 Results Found in Personals Sort 

CLEAR your name get loan to buy car/ house B/Listed, ITC All Welcome. 0648564176
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
DLUDLA Sicela ukufuniswa uNontuthuzelo Wendy Dludla kanye noBaba wengane yakhe onolwazi athinte S/W Mandisa 031 7013288
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
DR MAPHANDO Igama nginguSindih Msomi ngibonga kakhulu uDr Maphando ongisizle emva kokuzama odokotela abaningi. Ushintshe impilo yami wangifakela imali engango R1.5million ebank. uma udinga ulwazi ungangithola ku 0616198773 Mina Dr Maphando ngidume ngokusiza abantu. Imali esheshayo, 30mins imali engana kwi account 1 hour, amagundane alanda imali, magic wallet, wina iLotto/casino, buyisa isithandwa nokunye okuningi: ukokha sewuphumelele, uphatha umkhanyiso. Ngitholakala ku 078 012 6382
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
DR GONONDOO Amamillion engena ebank same time, same day. Imali engena essikwameni, imali esheshayo, woza nesikhwama 1hr kuphela 100% ngiyagranta 078 156 7350
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
IMALI ESHESHAYO Sibolekisa Ngemali bambisa Ngemoto, Trucks, Laptops, Tools, TV, Cellphones, etc Uthola Imali Same Time Noma Ungasebenzi Siyakuboleka Kusukela Ku-R100 Kuya Ku R200 000 Siyathenga Noma Ufuna Ukudayisa Fona or Whatsapp Mdu -0788776057 / 0313048921 119 Umbilo Road
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
Isicelo Sokufuniswa Abazali I Child Welfare Durban and District icelwa ukufuniswa uTessa Mkhize (obuye aziwe ngo Nana Zwelindala) noAadil Mohammed. Kumayelana nengane yabh uAmina Mkhize eyazalwa ngomhlaka 09.03.2016 uTessa noAadil basolakala ukuthi bahlala ePickering Street, Durban onolwazi makathinte usonhlalakahle Miss M Tantij kulenombolo yocingo 031 312 9313
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
KHAMBULA Sicela ukufuniswa uBaba ka Saphiwe Khambula amthola kuThobisile Khambula onolwazi athinte S/W 0716703803
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
KING KAPANILA USUZAMILE WAHLULEKA 1, Buyisa isithandwa sako 2. Hlukansz Izithandani 3. Bheka Mina Ngedwa 4. Vusa Induku 5. Gudluza Izitha 6. Nyamalalisa Isisu 7, Thola Umsebenzi 8. Duka Nezwe 9. Imali engena ebank/imali engena endlini / Imali esheshayo 10. Amagundwane alanda imali 11. Wallet magic iletha imali 12. Wina icala, Lotto, Casino 13. Sula izikwelethu nokunye o kuningi 100% guaranteed DBN & ESCOURT 071 2312 864
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
LOAN udinga imali uyithole sametime 071 0835684
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
MADIBE Sicela ukufuniswa uMabongi Princess Madibe obehlala eNtshongweni. Ungunina ka Sthabile Madibe, Nikita Madibe kanye no Wiseman Owen Madibe..Onolwazi ngaye akathintane no S/ worker Mrs. F. P Sotsaka kulezinombolo (CSS Office) 031 7019988 or 031 702 9220.
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
MKHIZE Sicela ukufuniswa uBaba kaNokukhanya Mkhize uPopi Michel Majola amthola ku Hloniphile Mkhize ongasekho Emhlabeni onolwazi athinte S/W 031 9188800
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
MONEY IN ACCOUNT DELETE LOANS Ph 078 666 3262
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
Western Cape
 
NANGU MKHULU SONGO UNEMITHI YONKE Eyothando, woza uthole Imali, Isikhwama sebhubesi. Isandla semfene, sekubala imali, Konke okudingayo usuphumelele. Uqedela imisebenzi yonke. 081 8143 202
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
NGI uNomonde PMB ngangisebenza nginga bone lutho 12Yrs . Ngathola esolezwe ukuthi uKing Awumi uyasiza ngemali engena ebank R700 000, 30 min. Imali esheshayo, abafana bomoya. Ngamfonela ngaluthola usizo Senginako konke. Mkhanyiso R100 ngithi kuni nonke enidinga usizo Fonela King Awumi 083 978 3166 24hrs
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
NGINGU BONGISWA WASE NEWCASTLE NGITHOLAKALA ENAMBENI ETHI 082 8181820 Ngiphakamisa ukubonga kuBaba Bashiri ngendlela owangisiza ngayo. Ngemuva koku mosha imali yami engaka ezinyangeni odokotela nasezangomeni. Ngabona obebonga kwiphepha ndaba ethi ungu nomusa ebonga uBaba uBashiri ngokutshintsha impilo yake. Ngezi nkinga zemali. Mina ngavele ngaba nenhlanhla ngabafana abafishani abangifakela imali kwi account engange R14M emva kwamahora amathathu ngifisa engathi ungabasiza nabanye uBaba uBashiri utholakala enambeni ethi. Dbn / Pmb 063 873 0874
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
PRAYERS FOR: Money. Marriage, Business, Work etc. Call, SMS or sapp Father Mohan Free of Charge 078 964 4029
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
RELIABLE HERBALIST 062 340 8395
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
All of South Africa
 
UMA udinga imali nomangabe igama lilibi and ukulungisa u ITC.7 0797598758
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
UMAMAMSWATI Buyisa isithandwa Amagundani aland imali khulisa induku 2 day win iLotto, Casino tender. Nyamalalisalsisu okhuphuma ejail, court cases. KwaBester/ Durban 081 008 9733
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
XULU Sicela ukufuniswa uBaba ka Amahle Xulu ozalwa uAyanda Xulu onolwazi athinte S/W 0315037340
Save This Listing
Listed
Mon 19-02-2018
KZN
 
100% DR JASILA Uzamile kuth ulut hole lusizo wase walahla lithemba nansi inyanga sifikile ngisiza izinkinga onazo buyisa isithandwa sakho 30mins, imali ingene ebank imali esheshayo, imali ingene esikhwameni sula isikweletu khipha isisu amagundane alanda imali, wina lotto/ casino. 100 % Guarantee NOKUNYE UKUNINGI KHOKHA SEWUPHUMELELE 0608688340
Save This Listing
Listed
Sun 18-02-2018
KZN
 
100% BABA LIWINJE lBuyisa isithandwa 15 min lNyamalalisa isisu 30min lKhulisa induklu/ amahips lImali esheshayo same day lHlanyisa umuntu lSula isikweletu lImali engena ebank lImali engapheli esikhwameni lHola kathathu / ne pormotion lBheka mina ngedwa lSula isikweletu lLotto/Casino lUmsebenzi ungapheli lGudluza isitha Nokunye Okuningi 082 515 1888 083-972 7144
Save This Listing
Listed
Sun 18-02-2018
KZN
 
BABA MATIKI 100% 073 349 3307 HBuyisa isithandwa sakho, khipa isisu. HHlukaniza isithandwa abhe wakho wedwa HImali ingena ku account yakho 30mins, HImali esheshayo, lotto, cassino. HHola kabili ngenyanga, woza woza bhisinisi ngena abantu HSula isikwelete, phuma ejele, HNgena isotolo ubuye nimali HImali engena endlini, ukuwina amacala. HKutola usebenzi noma kubuyela nsebenzini Ngakusinza noma ukuphi sula inyembezi ngikhona 076 7483171
Save This Listing
Listed
Sun 18-02-2018
KZN
 
BABA PATELO 064 000 7795 Umaune inkinga zemali ngiz okusiza kusuka ku R1Mill kuya phezulu same day same time. Abafana abaletha imali amagundane aletha imali wa-llet magic isikhuwama semali imali ingena ku account yakho Ngiyathumelela noma kuphi . ISIPINGO / STANGER
Save This Listing
Listed
Sun 18-02-2018
KZN
 
DR MUMBA 100% 083 617 7388 076 -915 5047 Uzamile kodwa akaze uluthole usizo waser ulahla ithemba. Nansi inyanga isifile isiza izinkinga onazo. HBuyisa isithandwa sakho 2 days HImali engena kwi eBank HImali esheshayo HImali esikhwameni HSula isikweletu HAmagundane alanda imali HLotto/ Cassino noma okunye okukuhluphayo. KHOKHA MASE UJABULILE 100% IMPENDULO UMUTHI WAMI YONKE INDAWO
Save This Listing
Listed
Sun 18-02-2018
KZN
 

← Previous 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next →