• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Browse other Personals Categories

773 Results Found in Personals Sort 

HLOPHE Sicela ukufuniswa uBaba kankanyezi Hlophe owamthola ku Khanyisile Hlophe ongasekho Emhlabeni onolwazi sicela athinte E/J Hlophe S/W 084 763 5788.
Save This Listing
Listed
Fri 16-02-2018
KZN
 
JABU ABORTION CLINIC R200 DURBAN FREE SCAN FREE CLEANING EVERYTHING DONE HERE YOU GO HOME CLEAN 100% DONE BY PROFESSIONAL 10 30 MINUTES PAIN FREE NO SIDE EFFECTS DURBAN PTN, PMB ETC CALL/ WHATSAPP 078 200 1462 074 405 5445
Save This Listing
Listed
Fri 16-02-2018
KZN
 
MASETI FAMILY is look ing for an old lady aged 74, by the name of Nompumelelo Angelina Nomishini Maseti who is missing since the 16-01-2016. She has dimentia and she is dark- ish in colour. She is from Eastern Cape in the place called Alicedale near Port Elizabeth and she got lost in Fleurhof near Meadowlands. Since then we couldn't find her. PLEASE HELP!! % Zoleka Maseti on 073 1789 931
Save This Listing
Listed
Fri 16-02-2018
Gauteng
 
MAZIBUKO Sicela ukufuniswa uBaba ka Nhlonipho Walter Mazibuko beno Chriesette nonhlanhla Khumalo abathola ku Primrose Thabisile Mazibuko ongasekho emhlabeni onolwazi athinte S/W 0659597908
Save This Listing
Listed
Fri 16-02-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
Click Here for More Details
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
Western Cape
 
!! 100% MTHETHWA Inxaki zothando jonga mna ndodwa, Cupha indoda or umfazi, Isikhafulo sentando nokuba ephi uyabuya, Isbunge woza woza kwishishini lakho. Imali ekhawulezayo, ilotto icasino, Imali engena ebhankini or endlini yakho magic wallet 20 mins, Sula amatyala ejele rhola kathathu, intlahla okanye esikolweni fumana msebenzi. Fumana abantwana nezinye ingxaki yeka ukulila fonela kulenombolo bawo. 081 8825 376 We Change Lives
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!! 100% PROF KANYETHA!! 082 214 6353 Ngidumile wonke mhlaba uzamile wahluleka 30 mins results. Khipha isisu / Gudluza isitha / Imali ingene kwi account / Magic wallet intambo yemali / Sula isikweletu Amagundane alanda imali / Imali esheshayo / Khulisa Induku / Imali Ingene esikhwameni / Nokunye kuning wonke umsebenzi. Uphela sameday khokha Sewuphumelele 0733 525 966
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!! DR MADEDE Izinkinga zemali kuphela imali esheshayo, Lotto/ Casino, Imali engena ebank, Amagundane,sula isikweletu nokunye. 100% % 063 0733 130
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!! 100% PASTOR RICHID Izinkinga zemali izuphela, imali eshesheyo, Lotto, Casino, imali ingena ebank. Wallet magic. Nokunge 100%. Pay after 073 333 3081
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!! MKHULU NJALA UMTHAKATHI WABATHAKATHI SULA IZONYAMBIZI UMHLABA UYALIANGANA STRONG MUTHI Phuma phambili ezifundweni iyeza lokizala uma ungazalik umauzala izingane zitshone *Ukubuyiselwa *isithando sakho *Ukuphindisa ipipi ingasebenzi komunye umuntu *uyusa induku uma ungavuki * Ukubethevela esibayeni * Wetyala no kukhupha umuntu ejele umsebenzi okhupha zonke isipho egazini *isipili sihlola ubone abathakathu * Ukubuyisa abaphantsi *Uma bekufulathele *Ukuvimbela izulu lingangeni ekhaya uma une ikinga zazimali usoksiza kusuka R900 000 kuye phezulu 078 430 7004
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!!! NGIYABONGA NGENHLIZIYO YAMI YONKE KUMKHULU JUMA NGOKUSHINTSHA IMPILO YAMI !!! Igama nginguSibogile Sithole ngihlala eUmtata, ngifisa engabe ngashesha ngamazi MKHULU JUMA ngaphambi kokumosha imali eningi ezinyangeni nezangoma. Ngabona uLungani Ngcobo obebonga ephepheni iISOLEZWE uMKHULU JUMA ngakhetha abafana abafishane abaletha imali kwi account yami emva kwamahora amabili yabe isingenile imali eBank ngabe sengizikhokhela kuto usiza ezinkingeni zonke uma ufuna ukwazi kabanzi ngenkinga onayo buza kuMkhulu Juma Call / Whatsapp. 0623379647
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!!! NGIYABONGA NGENHLIZIYO YAMI YONKE KUMKHULU JUMA NGOKUSHINTSHA IMPILO YAMI !!! Igama nginguSibogile Sithole ngihlala eUmtata, ngifisa engabe ngashesha ngamazi MKHULU JUMA ngaphambi kokumosha imali eningi ezinyangeni nezangoma. Ngabona uLungani Ngcobo obebonga ephepheni iISOLEZWE uMKHULU JUMA ngakhetha abafana abafishane abaletha imali kwi account yami emva kwamahora amabili yabe isingenile imali eBank ngabe sengizikhokhela kuto usiza ezinkingeni zonke uma ufuna ukwazi kabanzi ngenkinga onayo buza kuMkhulu Juma. Call / Whatsapp: 062 337 9647
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!!!!! MKHULU MULOLO 100% Gauranteed WOZA UZO SIZAKALA NGISIZA ZONKE IZINKINGA Buyisa isithandwa, Khiya indoda / umfazi, mali engena eBank, Imali esheshayo, Isikhwama semali, Nyamalalisa isisu, Bheka mina ngedwa, Amagundane alanda imali Lotto /Casino Nokunye Okuningi 061 7655 871
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!!!!GOMIRE HERBALIST Uhambile ezindaweni ezininrshi izame yonke into ungawfumani uncedo nangu utata umatiya uzikusula izinyembezi zakho. Ubuyisa isithandwa sakho ngemizuzu eyi 45. Tshiya, jonga mina ndedwa imizuzu 40, imduku aezilanda imali, imali engena kwi accnt yakho, sikusulele namatsala Imali yezinyanya, Imali engena usendwini. Wallet magic. Wina ne lotto Casino. Imali ekhawulizeyo/ magic stick. %083 333 6526
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!!100% BABA SUNGE HERBALIST Usuzamile kwa baninge ungaluthole lusizo, nangu Baba Sunge usazosula inyembezi zakho, buyisa istandwa sakho 45mins, khiya, bheka mina ngedwa 40mins. Amagundane alanda imali, imali engena kwi account, yakho sula isikwelethu, imali yamadlozi, imali engena endlini, wallet magic, wina lotto, casino, imali esheshayo, magic stick Kokha uR150 kuphela 0817116975
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!!100% Nansi inyanga idumile mhlaba wonke ngizokusiza noma abanye bahlulekile hlukana nikuhlupheka ceba ubenemali ungaphinde usebenzele umlungu luthando, kuthakatha, izitha, mshado nokunye. R250 073 984 8899
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!!BABA NDOSI 100% IMALI Esheshayo hlukana nikuhlupheka ceba ibane mali ungaphinbe usebenzele umlungu R250. 073 984 8899
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!!MKHULU AYOWE 078 666 6942 NGABE UZAMILE UPHELELWE ITHEMBA NEMALI WOZA UZOSI ZAKALA: HImaliyongena ku account yakho 2 hrs, HImali ya mandlozi, HSula isikwelethe, HImali etshetshayo 30 mins wina ilotto casino, HBuyisa isithandwa sakho 24 hrs, HGudluza isitha 3 hrs nyamalalisa isisu FONELA MKHULU UKUZE UPHUMELELE NOMAYIPHI IMKINGA UBHEKENENAYO 078 666 6942
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!100% ACHIWILAGA Izinkinga zemali kuphela, imali esheshayo, lotto, casino, imali ingena ebank. Wallet magic, Amagundane alanda imali. Pay after. 083 965 7767
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!100% Dr Ndomondo Izinkinga zemali kuphela, imali esheshayo, lotto, casino, imali ingena ebank. Wallet magic, Amagundane alanda imali. Pay after. % 078 502 1079 DBN / PTN / JHB
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!BABA & MAMA NZIMA l Nihluphekelani l Ngikhona la eMzansi lImali yamadlozi lImali esheshayo lIsikhwama semali lBuyisa isithandwa l Lotto / casino lAmagundane alanda imali l Khipha isisu lYonke Imisebenzi 30Min SIYAGARANTA NgineSpecial R350 Yonke into 063 544 2336
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!!!BABA KARI!!! HKhulisa ubudoda R350 HBuyisa isithandwa R250 HWallet magic eletha imali 15 mins R200 HImali esheshayo engena ebank 10 min - R400 H Win ilotto powerball R250 H Noma udinga imali phatha iskwama R350 HSula isikweletu R350. Merebank %073 659 2411
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 
!ABORTION ZAMA ABORTION CLINIC DURBAN FREE SCAN & CLEANING R200 AZIKHO IZIHLUNGU UHAMBA USUQEDILE NOMA UFUNA AMAPHILISI SIYADILIVA DBN/PMB/PTN 0 3M CALL/ WHATSAPP 0782701778 0747582146
Save This Listing
Listed
Thu 15-02-2018
KZN
 

← Previous 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next →