• The Star
 • Cape Argus
 • Cape Times
 • African Independent
 • Daily News
 • Daily Voice
 • Idependent On Saturday
 • Isolezwe
 • Isolezwe Express
 • Isolezwe Ngesonto
 • Isolezwe Ngomgqibelo
 • Isolezwe Xhosa
 • The Mercury
 • Pretoria News
 • Post
 • Sunday Tribune


Search
Browse other Personals Categories

773 Results Found in Personals Sort 

BABA MALINDO Uma una inkinga zezimali. Ngizokuziza kusuka R950 000. Imali ingena endlini, Imali ingena ku account yakho R800 000 30 mins, amagundane, aletha imali, Isikhwama semali sula isikhwama abafana abaletha imali endlini, Ngiyaqedela imisebenzi ehlule, Abanye odokotela. Lento iyenzeka ngampela fona manje ngiyabaziza nabakude. Ngiyagaranta nkulunkhulu abenani, lotto/casino. 063 523 3942 Isipingo / Stanger
Save This Listing
Listed
Sun 25-02-2018
KZN
 
CHIEF BABA GULU 078 512 6256 HUKUBUYISA ISITHANDWA (1Hour) HUDINGA UKULOTSHOLWA UMUNTU WAKHO HUKHIYA ISITHANDWA SAKHO HUFUNA UKUDLISA UMUNTU ONTHANDANA NAYE HUMUTHI WOKHULELWA HUMUTHI WOKWENZA USHISE EMBHEDENI DBN/ PMB / HOWICK
Save This Listing
Listed
Sun 25-02-2018
KZN
 
CHIEF KAMBULE 063 415 0174 NGIDUME NGOKUSULA IZINYEMBEZI ZABANTU *Buyisa Sithandwa Sakho *Bheka Mina Ngedwa 1 day *Nyamalaisa Isisu 1 day *Khulisa Induku 1 day *Eudluza Isitha 1 day *Hlanyisa Umuntu 1 day *Dlulisa Umuntu (30mnt) *Imali Engena Kwi Account Yakho *Ngena Esitolo Ubuye Nemali *Amagundwani Alanda Imali Sendawana NOKUNYE OKUNINGI 078 548 3328
Save This Listing
Listed
Sun 25-02-2018
KZN
 
CHIEF MITAMBO NGIDUME NGOKUSULA IZINYEMBEZI ZABANTU .Buyisa Isithandwa Sakho .Bheka Mina Ngedwa .Khulisa Induku yakho .Hlanyisa Umuntu 1Day. .Nyamalalisa isisu 1day .Imali ingena kwi account .Ngena esitolo ubuye nemali 1 Day .Intambo yemali iletha R500,000 ngosuku .Amafutha esimanga enza R6 million .Imali yamadlozi. .Sendawana Oil NP/ NKR/ NT 072 629 4911 073 275 3362
Save This Listing
Listed
Sun 25-02-2018
KZN
 
MINA uZANELE 425 MORNINGSIDE nganagisebenza for 15yrs. ngingabone lutho olunye usuku ngathola esolezwe ukuthi ubaba unazri usiza ngemali engena ebank 30mins R800 000. abafana bomoya. amagundane. ngamfonela ngaluthola usizo. Nginakho konke empilweni yami. Inkanyiso R150 Kuphela. Fonela yena uBaba Nazri uzonisiza njengami 083 894 7798
Save This Listing
Listed
Sun 25-02-2018
KZN
 
NGIPHAKAMISA UKUBONGA KUBABA MAJAWA 073 104 4712 Ngingu Dlamini inombolo yami ithi 073 372 5224 ngihlala eMzimkhulu. Ngifisa ngathi uBaba Majawa ngasheshe ngamazi ngaphambi ngokumosha imali eningi ezinyangeni, odokotela nezangoma. Ngelinye ilanga ngabona kwiphepha iSolezwe ethi uDlamini ubonga uBaba Majawa ngokushintsha impilo yakhe kanye nomndeni wakhe ngezinkinga zabo Zezemali. HMina ngavele ngaba nenhlanhla Abafana Abancane bangifakela imali engango R1.2million kwi-Account yami, lokho kwenzeka emva kwamahora amabili nje kuphela ngamkhokhela uR300 000 kuphela emalini engayithola. HUsisi wami naye wafuna iMagic Wallet ukuze athole uR50 000 nsuku zonke kodwa ngoba ubehlala kude kwaphoqa ukuba amposele yona wabe eseyithola ngosuku olulandelayo emva kokufika kweMagic Wallet wabe esethola u R700 000 ngalolosuku, wabesemkhokhela uR200 000 njalo ngesonto. Ngiyabonga Baba Majawa ngakho konke osenzele kona. BABA MAJAWA 073 - 104 4712 Kuyiqiniso kuyenzeka ngoBaba Majawa ngingu Zinhle ngihlala eNewscastle, ngifisa ngathi uBaba Majawa ngisheshe ngamazi emva kokumosha imali eningi. H Mina ngevele ngaba nenhlanhla ngaMagundane ebengilethela imali endlini yami, ngathuka ngibona uR700 000 ekamelweni lami emva kwamahora amathathu kuphela, bese ngimkhokhela uR75 000 kulemali ebese ngiyitholile. HUmzala wami yena waba nenhlanhla ngaMaFutha ayisimanga amsiza ngokukhuphula ibhizinisi lakhe ngokushesha njengamanje unaMabhizinisi awu 4. H UAnti naye waba nenhlanhla wawina iPowerball ngomhlaka 13 November wase eletha u20% walemali ayiwina. Kubona bonke abantu abaye kuBaba Majawa bayaluthola usizo. Ngifisa ukubonga umndeni wakwa Buthelezi ngokufakaza kwabo ephepheni ngokunjalo ngoBaba Majawa ngokushintsha izimpilo zabantu. Uma unenkinga yeZothando, Izikweletu uyasiza kakhulu uBaba Majawa. Uma ufuna ukuzwa okuningi ungamthinta kulenombolo 073 - 104 4712
Save This Listing
Listed
Sun 25-02-2018
KZN
 
UMHLABUYALINGANA MASIZA HUyalapha izinhlanya HUyahlola Huyafemba. HUyabethela HUthwalisa Ngemvu HUyacupha HIzigubhu zomdonso HUyaThwalisa HIsikhafulo HAmafutha eSadawana HUmuthi wase Ccassino namaHhashi HUmuthi wesikhundla emsebenzini HIziko lemfuyo HUmuthi waMasoka. 072 293 4362 / 076-551 6199
Save This Listing
Listed
Sun 25-02-2018
KZN
 
! ! ! IMALI IMALI KING OF KING Inkinga zemali kuphela, Uma udinga imali phatha iskwama. WOZA Inkanyiso R750 100% GRTD 1 DAY 078 590 5809 DBN PTN PMB JHB
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!! AM SIBONDA izinkinga zemali kuphela, imali esheshayo, lotto, casino, imali ingena ebank. wallet magic, amagundane alanda imali. pay after 078 781 2949
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!! MAMA ZALI !! HInkinga zemali R250 HBuyisa isithandwa 5mins R250 HWallet magic eletha imali R250 ukhipa isisu R250 HImali esheshayo engena ebank 10min R400 HSiqedela imisebenzi engaphelanga R350 HLotto / Casino R250 HUkhulisa induku ibena mandla R350 HSula isikweletu R350 DURBAN 078 910 4970
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!! NGICELA UKUBONGA UBABA UDUBE Igama lami ngingu nomthandazo Mkhize empumalanga inombolo yami 078 945 9782 Ngemumva kokulahlekelwa imali ezinyangeni mbumbulu ngaze ngalahla ithemba ezinyangeni. Ngenhlanhla ngathola inombolo kumngane wami ePort Shepstone, afakaza uBaba Dube umangimfonela wangitshela indlela zonke ngase ngikhetha eyabafana bomoya, emva kwa 2hrs kwangena R2,2million account yami mese ngamukhokhela 10% Mkhulu, usisi no bhuthi baphumelela nge qhuzu lomcebo R2,3mill. Nabanye Bayafakaza zothando Amagundane. Nokunye ekuningi: Fonela uBABA DUBE KU 083 4922 005
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!! PROF AKUJE Ngiqedela imisebenzi eyahlula abanye 100% H Ukubuyisa isthandwa noma ebiwe H Gudluza isitha H Khipa umuntu ejele H Khulisa induku H Khipa isisu H Hlukanisa abathandanayo H Idlozi likufakele u R1 million ngosuku H Imali ingene kwi account H Sula isikwelete H Ngibolekisa isendawana silanda 1 R1 million H iWallet magic idonsa uR500 000 ngosuku H Imali yenziwa phamukwakho H Khetha intombi noma mfana akuqome same time 078 7201 603 PTN RICHARDS BAY
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!!! HWOMENS CLINICH ABORTION FROM R200 Use Pills 0-3M - Yonke Indawo Free Scan & Cleaning % 078 4272 872 PTN DBN / PMB / VRYHED/ULUNDI MTUBATUBA / LADYSMITH / N/CASTLE
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!!!!!!!!!!!!!!! DR VINDO Buyisa isithandwa Sikufonele 30 mins. Bheka mina ngedwa Nyamalalisa isisu 30 mins, Khulisa induku Wallet magic eletha imali 30 mins Amagundane alanda imali 30mins Imali ingena kuyi account yakho Lotto cassino 20 mins Sula isikweletu 20min Phasa Esikoleni and many more Call: 0661999584
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!!100% ACHISOWA Izinkinga zemali kuphela, imali esheshayo, lotto, casino, imali ingena ebank. Wallet magic, Amagundane alanda imali. Pay after 073 093 7282
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!!100% MKHULU MTHETHWA Umavula kuvaliwe izinkinga zemali kuphela, Imali esheshayo 10 mins, Win lotto cassino same day, Imali ingena ebank 15 mins, Wallet magic 1 hour, Amagundane alanda imali R300 000 a day. We Change Lives 081 8825 376 JHB, DBN, NUM, PMB.
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!!BABA SHABALALA MHLABAWALINGANA AFRICAN HEALER !!! R300 KUPHELA Ngizokusiza noma abanye behlulekile ukukusiza, ngezinkinga zezimali, ukusula izikwelethu, Nezothando. Ceba ube isigwili ungaphinde usebenzele umlungu. Wina iLotto Casino, uKubuyisa isithandwa 30min Imali ingena kwi account yakho 1hr NOKUYE OKUNINGI. SIYA GARANTA 0611742426 / 0631998355
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!!DR NAMKWENYA Imali esheshaye ingena kwi account; Bheka mina ngedwa; Gudluza umuntu okuhluphayo; Khulisa induku; Buyisa isithandwa sakho; nyuselwa esikhundleni emsebenzini; Phasa eskoleni. Nginakho kuningi masuzame wahluleka kwabanye oDr, Ngine experience umhlaba wonke 073 9513 600 081 420 7076
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!!KUYENZEKA NGAMPELA KUBABA BUNTSHU NginguZanele Mbatha usomabhizinisi odume kakhulu eKZN ngitholakala enambeni ethi 072 761 1595. Sengifunde izimanga eziningi emaphepheni ahlukahlukene abantu bebonga uBaba Buntshu ngokushintsha izimpilo zabo. Ngaqala ngokufonela abantu abahlukahlukene abanobufakazi ngokusizakala kubaba Buntshu banginika elikhulu ithemba lokuthi lukhulu ushintsho engizolibona empilweni yami ngoba ngifuna ukuba nesiqiniseko, ngenxa yezimali esengizimoshile kodokotela, izangoma kanye nabathandazi bengangisisizi ngalutho.Ngase ngifonela yena uBaba Buntshu Wangichazela ngazo zonke izindlela asiza ngazo abantu, ngase ngikhetha indlela esheshayo kakhulu - Abafana abancane abaletha imali engango R900 000 ebhange lami - lokhu kuthatha amahora amabili kuphela ngase ngimkhokhela uR150 000 DON'T LOOSE HOPE WHILE PEOPLE ARE TESTIFYING THEIR SECRETS OF SUCCESS!! CALL BABA BUNTSHU 078 495 1113
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!!TOPCARE!! WOMEN'S CLINIC SAFE, QUICK, All done here Same day Results DBN/ PTN/ Empangeni Stanger/ Umlazi / N/ Castle/ Pmb/ P/Shepstone / Isipingo No Pain, Free scan + cleaning) Pills 1Mnth R150 - 2 mnth R200 3mth R300 - R400 u0784932311u CALL/WHATSAPP
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!100% CHEWEMA Izinkinga zemali kuphela imali iLotto / casino imali engena bank wallet magic sula isikweletu amagudane 078 904 6381 DBN, PTN PMB & JHB
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!!BABA MAPANJE Solves Problems Sametime H Imali esheshayo H Amagundane alanda imali H Sula isikweletu H ukubuyisa isithandwa & bheka mina ngedwa H khulisa induku namahips H Gudluza isitha H Nyamalalisa isisu H Imali ingena kwi account H Buyisa impahla elahlekile DBN ISIPINGO 060 589 2514
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!ABORTION KWAMPILO CLINIC BUY PILLS OR DO IT HERE THUMELA U CALLBACK SIZOKPHONELA DURBAN ISIPINGO PTN 0 3 M 0783897132 CALL/WHATSAPP
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
!BABA TAMBO BUYISA ISITHANDWA R350 H WINA MILOTTO / CASINO R450 HWALLET MAGIC ELETHA IMALI R300 HIMALI ENGENA EBANK R400 H NGE ILLUMINATE IMALI R350 HKHULISA AMA HIPS/ BREASTS / PENIS - R350 HISIKWAMA SEMALI R450 IMALI ENGANA ENDLINI YONKE INTHO SAME DAY % 079 331 4329 073 380 8289
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 
100% BABA MOTSEPE HBuyisa isthandwa sakho HAmagundane aletha imali endlini Huhola kathathu msebenzini HImali engena ebank R2,2million HKhipha muntu ejele HImali engapheli ebank R3,5million NOKUNYE OKUNINGI 063 340 3585
Save This Listing
Listed
Sat 24-02-2018
KZN
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next →